Hoewel bij het gereedmaken van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Kerstholt Management Services is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van de activiteiten die worden ondernomen op basis deze site.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site komen uitsluitend toe aan Kerstholt Management Services of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kerstholt Management Services.

Bepaalde verwijzingen in deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Kerstholt Management Services geen controle heeft. Kerstholt Management Services draagt dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die service.

Kerstholt Management Services garandeert niet dat informatie, software dan wel verwijzingen of links die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.